styrelse

                                 Styrelse 2023


Bengt Modéer                     Ordförande

                                             Måns Anders sträte 8, 239 40 Falsterbo

                                             Mobil  0733-471830

                                             bengt.modeer65@gmail.com


Patrik Åkesson                   Vice ordförande (utsedd av Vellinge KF)

                                             Lagmanshejdeväg 30, 239 30 Skanör

                                             Mobil  0707-300100

                                             patrik.n.b.akesson@gmail.com


Anna Thulin                        Kassaförvaltare

                                             Storkvägen 5, 239 41 Falsterbo

                                             Mobil  0706-916510

                                             anna@ulas.se    


Tord Hillstedt                      Sekreterare                       

                                             Hökvägen 3, 239 32 Skanör

                                             Mobil 0705-472219

                                             tord.hillstedt@gmail.com


Thomas Romberg              Ledamot

                                             Storgatan 15, 239 40 Falsterbo

                                             Mobil 0701-470533

                                             thomas.romberg@kvarteretbjornen.se


Helene Rönnberg               Ledamot

                                             Möllemadsvägen 33, 239 42 Falsterbo

                                             0702-912861

                                             helene.ronnberg@gmail.com                                   

                                  

Bengt Ericson                     Ledamot (kontaktperson med Roddarelaget)

                                             Slåttervägen 28, 239 31 Skanör

                                             Mobil  0709-452415

                                             bengt.ericson2@gmail.com 


Nils-Arvid Andersson        Ledamot

                                             Brisvägen 4

                                             239 42 Falsterbo

                                             Mobil 0760-239374       

                                             natureasculture@gmail.com

                                              

Göran Davidson                 Tillsyningsman

                                             Västergatan 29, 239 30 Skanör

                                             Mobil 0705-753279

                                             goran.davidson@telia.com